Klik billedet
Generalforsamlinger Udskriv Email
Untitled document

Nedenfor en oversigt over klubbens ordinære generalforsamlinger. På oversigten er medtaget to ekstraordinære generalforsamlinger, nemlig den 17. maj 1897, hvor klubben skiftede navn fra 'Cricketklubben af 1893' til 'Boldklubben af 1893' og den 3. janaur 2002, hvor en række medlemmer havde fordret en ekstraordinær generalforsamling pga. klubbens elendige forfatning, og derved givet bestyrelsen et mistillidsvotum. Der mødte 184 stemmeberettigede medlemmer op, som valgte Niels Peter Hahnemann som ny formand. Derudover er der afholdt 8-10 ekstraordinære generalforsamlinger, som alle har været mindre betydende (som f.eks. pantsætning af værdier, stadfæstelse fra den ordinære generalforsamling). 

De første 85 år af klubbens levetid blev generalforsamlingen altid holdt i slutningen af februar måned. Man skulle tro, at efter indførelsen af EDB, ville generalforsamlingsdagen blive rykket frem. Sådan er det ikke gået, tværdimod holdes de fleste generalforsamlinger nu i april måned. Ifølge klubbens love skal den være afholdt inden udgangen af april måned.

I perioden 1920/70 var der normalt mellem 200 og 300 medlemmer til generalforsamlingerne. Sidenhen er antallet faldet til omkring 100. Undtagelsen var dog i 1989, hvor tilstrømningen var så stor, at bestyrelsen i huj og hast måtte flytte generalforsamlingen fra klublokalet i Stadionbygningen over til Tennishallen. Som ny formand valgtes Jørgen Norsker efter kampvalg mod Jon Bremerskov.

En generalforsamling indledes altid med, at der vælges en dirigent, der efter at have konstateret lovligheden af generalforsamlingen, giver ordet til formanden, der mindes afdøde medlemmer inden han går over til beretningen. Det er langtfra altid, at medlemmerne er enige med bestyrelsen eller indbyrdes. En væsentlig årsag hertil er, at klubben har to sportsgrene - fodbold og tennis, hvis nogle skulle være i tvivl - og traditionelt har disse to fraktioner altid bekæmpet hinanden.

Det er derfor vigtigt, at der vælges en kompetent dirigent. Hvis man kigger på oversigten nedenfor, kan man straks konstatere, at man ikke bare vælger et tilfældig medlem fra bagerste række. Øverst på listen over antallet af dirigentroller ligger Torben Henriksen, der i 2014 var dirigent for 23. gang (1990/2014), og derved overhalede landsretssagfører Victor Hansen, der var diigent 22 gange (i perioden 1927/50). På tredjepladsen finder vi overretssagfører Poul Groes med 18 gange (1923/63).  

Du kan læse om klubbens formænd her.


Oversigt over afholdte generalforsamlinger siden starten i 1893

Du kan se alle ordinære og de to ekstraordinære (epokegørende) ekstraordinære generalforsamlinger nedenfor.

Dato Dag Afholdt på Dirigent Formand (ved start)
19-04-2016 Tirsdag Svanemølleanlægget Ole Petersen Hans Drachmann
28-04-2015 Tirsdag Svanemølleanlægget Ole Petersen Jørgen Ritnagel (konst.)
29-04-2014 Tirsdag Svenamølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
16-04-2013 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
19-04-2012 Torsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
12-04-2011 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
20-04-2010 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
21-04-2009 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
29-04-2008 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
24-04-2007 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
28-03-2006 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
26-04-2005 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Johnny W. Hansen
27-04-2004 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Niels Peter Hahnemann
10-04-2003 Torsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Niels Peter Hahnemann
09-04-2002 Torsdag Svanemølleanlægget Jørgen Andersen, advokat Niels Peter Hahnemann
03-01-2002 Onsdag Svanemølleanl. (ekstraord.) Jørgen Andersen, advokat Axel Bech
26-04-2001 Torsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Axel Bech
13-04-2000 Torsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Axel Bech
13-04-1999 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
19-04-1998 Søndag Svanemølleanlægget Allan Pedersen, jurist Danske Bk. Jørgen Norsker
11-03-1997 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
19-03-1996 Tirsdag Svanemlleanlægget Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
21-03-1995 Tirsdag Svanemølleanlægget Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
15-03-1994 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
02-03-1993 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
24-03-1992 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
19-03-1991 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
27-03-1990 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Torben Henriksen, advokat Jørgen Norsker
07-03-1989 Tirsdag Tennishallen (P. H. Lings allé) Bjarne Kolding, statsaut. rev. Jon Bremerskov
01-03-1988 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Carl A. Bryld, advokat Jon Bremerskov
03-03-1987 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Carl A. Bryld, advokat Jon Brmerskov (konst.)
11-03-1986 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Carl A. Bryld, advokat Jens Kampmann
21-02-1985 Torsdag Stadionbygningen, klublokalet Carl A. Bryld, advokat Jens Kampmann
28-02-1984 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Carl A. Bryld, advokat Jens Kampmann
24-02-1983 Torsdag Stadionbygningen, klublokalet Carl A. Bryld, advokat John Andreasen
23-03-1982 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Poul Bjørnholt, jurist John Andreasen
03-03-1981 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Poul Bjørnholt, jurist John Andreasen
28-03-1980 Onsdag Stadionbygningen, klublokalet Poul Bjørnholt, jurist John Andreasen
06-03-1979 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Poul Bjørnholt, jurist John Andreasen
28-02-1978 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Poul Bjørnholt, jurist John Andreasen
22-02-1977 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Henrik Lindholm, vicedir. DB John Andreasen
24-02-1976 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Henrik Lindholm, vicedir. DB John Andreasen
27-02-1975 Torsdag Stadionbygningen, klublokalet Tage Jørgensen, overlæge John Andreasen
26-02-1974 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Tage Jørgensen, overlæge John Andreasen
27-02-1973 Tirsdag Stadionbygningen, klublokalet Henry Frydschou, fuldmægtig Ove Jensen
15-02-1972 Tirsdag Park Teatret, Østerbrogade Ove Skands, jurist Ove Jensen
15-02-1971 Mandag Park Teatret, Østerbrogade Ove Skands, jurist Ove Jensen
23-02-1970 Mandag Park Teatret, Østerbrogade Ole Flemming Hansen Ove Jensen
24-02-1969 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Gustav Vøhtz, landretssagfører Knud Rasmussen
26-02-1968 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Gustav Vøhtz, landretssagfører Knud Rasmussen
27-02-1967 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Gustav Vøhtz, landretssagfører Knud Rasmussen
28-02-1966 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Helge Hassel, grosserer Knud Rasmussen
24-02-1965 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Helge Hassel, grosserer Knud Rasmussen
24-02-1964 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Christen Ramlow, prokurist Knud Rasmussen
25-02-1963 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
26-02-1962 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
27-02-1961 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
25-02-1960 Torsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
25-02-1959 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
24-02-1958 Mandag Mercur Teatret Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
27-02-1957 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
29-02-1956 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Knud Rasmussen
28-02-1955 Mandag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Helge Hassel
24-02-1954 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Helge Hassel
25-02-1953 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Helge Hassel
27-02-1952 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Erik Becker
21-02-1951 Onsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Poul Groes, overretssagfører Erik Becker
23-02-1950 Torsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Victor Hansen, højesteretssagfører Erik Becker
22-02-1949 Tirsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Victor Hansen, højesteretssagfører Erik Becker
19-02-1948 Torsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Victor Hansen, højesteretssagfører Richard Lillie
25-02-1947 Tirsdag Karnappen, Niels Hemmingsensg. Victor Hansen, højesteretssagfører Richard Lillie
25-02-1946 Mandag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Helge Hassel
16-02-1945 Fredag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Helge Hassel
23-02-1944 Onsdag Park Teatret, Østerbrogade Kai Bruun, kontorchef Helge Hassel
18-02-1943 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Helge Hassel
26-02-1942 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Poul Groes, overretssagfører Olaf Lindstrøm
27-02-1941 Tirsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
19-02-1940 Mandag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
02-03-1939 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
14-03-1938 Mandag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
11-03-1937 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
10-03-1936 Tirsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
05-03-1935 Tirsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
22-02-1934 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
23-02-1933 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
01-03-1932 Tirsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
03-03-1931 Tirsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
06-03-1930 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Olaf Lindstrøm
14-03-1929 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Gotfred Klint
22-02-1928 Onsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Gotfred Klint
10-03-1927 Torsdag Park Teatret, Østerbrogade Victor Hansen, højesteretssagfører Gotfred Klint
04-03-1926 Torsdag Palads Teatret (blå sal) Poul Groes, overretssagfører Gotfred Klint
13-03-1925 Fredag Palads Teatret (blå sal) Poul Groes, overretssagfører Gotfred Klint
12-03-1924 Onsdag Palads Teatret (blå sal) Poul Groes, overretssagfører Gotfred Klint
14-03-1923 Onsdag Palads Teatret (blå sal) Poul Groes, overretssagfører P. N. Holst
10-03-1922 Fredag National Selskabslokaler Richard Lillie, rådmand P. N. Holst
24-02-1921 Torsdag Langliniepavillonen Richard Lillie, rådmand Poul Groes
28-02-1920 Lørdag Langliniepavillonen P. N. Holst, civilingeniør Poul Groes
27-02-1919 Torsdag National Selskabslokaler P. N. Holst, civilingeniør Poul Groes
28-02-1918 Torsdag City Selskabslokaler, Citygade P. N. Holst, civilingeniør Poul Groes
28-02-1917 Onsdag City Selskabslokaler, Citygade P. N. Holst, civilingeniør Poul Groes
25-02-1916 Fredag City Selskabslokaler, Citygade P. N. Holst, civilingeniør Poul Groes
26-02-1915 Fredag City Selskabslokaler, Citygade P. N. Holst, civilingeniør I. C. Gandil
19-02-1914 Torsdag City Selskabslokaler, Citygade Axel Thayssen I. C. Gandil
21-02-1913 Fredag City Selskabslokaler, Citygade Gotfred Klint, kontorchef I. C. Gandil
29-02-1912 Torsdag City Selskabslokaler, Citygade Gotfred Klint, kontorchef I. C. Gandil
24-02-1911 Fredag City Selskabslokaler, Citygade Gotfred Klint, kontorchef I. C. Gandil
24-02-1910 Torsdag City Selskabslokaler, Citygade Gotfred Klint, kontorchef I. C. Gandil
26-02-1909 Fredag City Selskabslokaler, Citygade Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
29-02-1908 Lørdag City Selskabslokaler, Citygade Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
28-02-1907 Torsdag Ginds Lokaler Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
28-02-1906 Onsdag Ginds Lokaler Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
27-02-1905 Onsdag Søpavillonen Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
26-02-1904 Onsdag Søpavillonen Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
28-02-1903 Onsdag Søpavillonen Dalhoff Nielsen, oberst I. C. Gandil
21-02-1902 Tirsdag City Selskabslokaler, Citygade P. N. Holst
08-04-1901 xxxdag Søpavillonen P. N. Holst
22-04-1900 xxxdag Lille Blegdamsstræde, klublokale P. N. Holst
xx-xx-1899 xxxdag Lille Blegdamsstræde, klublokale P. N. Holst
xx-xx-1898 xxxdag Lille Blegdamsstræde, klublokale P. N. Holst
15-10-1897 xxxdag Lille Blegdamsstræde, klublokale P. N. Holst
17-05-1897 xxxdag Ekstraord., klublokale Nyt navn: Boldklubben af 1893 P. N. Holst
xx-xx-1896 xxxdag Nørre Allé 49, klublokale P. N. Holst
xx-xx-1895 xxxdag Nørre Allé 49, klublokale P. N. Holst
xx-xx-1894 xxxdag Nørre Allé 49, klublokale P. N. Holst
19-05-1893 xxxdag Café Petersborg, Odensegade Harald Simonsen ('Guld Harald') Klubstiftelsen

 

19. april 2016 / Palle 'Banks' Jørgensen

 

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 13859
Senest opdateret: 23 april 2016